kalash
Adhyātmaprakāsha Kāryālaya
एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थम् | नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित् ||
स्वामि सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वति, श्री द्वारा लिखित पुस्तकों