kalash
Adhyātmaprakāsha Kāryālaya
एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थम् | नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित् ||
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು (ಒಂದನೆಯ ಭಾಗ)
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು
ಆವೃತ್ತಿ 3 | ಭಾಗ 1 | pp 1 - 600 | 1999