kalash
Adhyātmaprakāsha Kāryālaya
एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थम् | नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित् ||
दक्षिण भारत-शंकर वेदांत-विद्वद गोष्ठी
श्री स्वामी प्रकाशानंदेंद्र सरस्वती , श्री स्वामी अद्वैनन्देन्द्र सरस्वती , श्री डॉ. के.एस.रामनाथ शर्मा
pp 1 - 363 | 2011